اطویی سنتتیکی 140 میلی متر

قطعات سنتتیک که در اندازه های 140 میلی متر می باشند.برای پرداخت و پولیش سنگهای گرانیت می باشند، که در انواع گریدها در دسترس می باشد.

  • گریدهای اطویی سنتتیک: اسیدی،320،400،600،800،1000
  • طریقه مصرف: در دمای 25 درجه سانتیگراد 4 الی 6 دقیقه
  • وزن محصول: یک کیلوگرم
  • طریقه نگهداری دور از نور خورشید و در جای خشک نگهداری شود بین دمای 0 الی +50 درجه سانتی گراد
  • طریقه مصرف دور از نور خورشید و در جای خشک نگهداری شود بین دمای 0 الی +50 درجه سانتی گراد