بشقابی منیزیتی 250 میلی متر

صفحات پرداختی یکپارچه که برای پرداخت سنگهای ماربل(تراورتن ،مرمریت ،مرمر) بر روی یک ماشین عمودی (دستگاه بازوی شعاعی) به کار می رود. شکل خاص آنها باعث افزایش عملکرد برش می شود.
  • گریدهای بشقابی منیزیتی 25سانتی: 16،24،46،60،80،120،220
  • طریقه مصرف: در دمای 25 درجه سانتیگراد 4 الی 6 دقیقه
  • وزن محصول: یک کیلوگرم
  • طریقه نگهداری دور از نور خورشید و در جای خشک نگهداری شود بین دمای 0 الی +50 درجه سانتی گراد
  • طریقه مصرف دور از نور خورشید و در جای خشک نگهداری شود بین دمای 0 الی +50 درجه سانتی گراد