فرانکفورتی رزین پاک کن

رزين پاك كن ها از باند رزين هاي پلي استر ايجاد مي گردد و براي پاك كردن ماستيك هايي كه براي پركردن سوراخ سنگ هاي تراورتن سنگ های مرمریت استفاده مي گردد. ايـن نوع سـاينده ها سرعت كار و كيفيت آن را در هنـگام استفاده براي پاك كـردن ماستيك افزايش داده و هزينه كـار را براي اين امـر كاهش مي دهد. این نوع فرانکفورتی در سه گرید 2،1،0 تولید می شود.