اطلاعات فنی لقمه ساب تیپ منیزیتی

فرانکفورتی منیزیتی

از باند منیزیتی به همراه سلیکون کارباید ساخته می شود .قطعه ای جهت استفاده در ماشینهای ساب ( اتوماتیک و نیمه اتوماتیک ) برای ساب و صیقلی کردن سنگهای ماربل (تراورتن ،مرمریت ،مرمر) و سنگهای مصنوعی استفاده می شود که این محصول در دو تیب توپر و توخالی تولید می شود.
  • گریدهای منیزیتی توخالی: 16،24،36،46،60،80،120،180،220،320
  • گریدهای منیزیتی توپر: 16،24،36،46،60،80،120،180،220
  • طریقه مصرف: در دمای 25 درجه سانتیگراد 4 الی 6 دقیقه
  • وزن محصول: یک کیلوگرم
  • طریقه نگهداری دور از نور خورشید و در جای خشک نگهداری شود بین دمای 0 الی +50 درجه سانتی گراد
  • طریقه مصرف دور از نور خورشید و در جای خشک نگهداری شود بین دمای 0 الی +50 درجه سانتی گراد