فرانکفورتی کلینر

قطعه ای که در ماشینهای اتوماتیک و نیمه اتوماتیک در عملیات پایانی پس از اکسترا برای پرداخت نهایی سطوح به کار می رود .

رمزینه محصول (QRCode)

جهت استفاده از کد رمزینه یا QRCode محصول میتوانید با اسکن آن با نرم افزار های اسکنر رمزینه مانند QR & Barcode Scanner به اطلاعات همین لینک دسترسی داشته باشید