لیست قیمت چسب سنگ و ماستیک  – اسفند 1402

 

شرح کالا

رنگ بندی

واحد

قیمت(تومان)

چسب سنگ با تیوپ هاردنر

سفید 250 گرم

39.700

چسب سنگ با تیوپ هاردنر

900  گرم 99.700
چسب سنگ بدون هاردنر  سفید 10کیلوگرم

720.000

چسب مرمر با هاردنر

بی رنگ 600گرم 120.000
7 کیلوگرم

1.050.000

ماستیک بدون هاردنر

140الی520 10کیلوگرم 700.000
ماستیک ویژه

بدون هاردنر

10کیلوگرم

750.000

خمیر هاردنر(تیوپ)

سفید 25گرم 25.000
خمیر هاردنر(تیوپ) 8گرم

11.500

خمیر هاردنر(قوطی) سفید 120گرم

70.000

 

* مدت بازپرداخت محصولات فوق نقدی می باشد *

* اعتبار قیمت محصولات به مدت یک ماه می باشد *

* محل دریافت کالا درب شرکت بیتا ساب می باشد *

* درصورت هرگونه تغییر در نرخ ها ، قیمت ها به روز اعلام خواهد شد *